Wizja i misja

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim pracuje w oparciu o program wybrany z listy MEN. Obserwując indywidualny rozwój każdego dziecka, współdziała z rodzicami i specjalistami w celu zapewnienia mu optymalnych warunków do osiągnięcia postępów. Przedszkole zapewnia udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Realizuje założenia rozwoju zrównoważonego zarówno pod względem realizowanych treści, jak i wyposażenia, sposobu funkcjonowania oraz postaw prezentowanych przez pracowników i rodziców.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Kadra nauczycielska doskonali swoje kwalifikacje i kompetencje zgodnie z założeniami do realizacji celami. Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców.

Przedszkole monitoruje i doskonali jakość własnej pracy współdziałając z rodzicami i środowiskiem.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwoju. Przedszkole umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.