O nas

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim istnieje od 1972 r.

Ulica Ożarowska 34 – to już trzeci adres naszego przedszkola. Pierwsza siedziba miała miejsce przy ulicy 3 Maja, później przy ul. Obrońców Warszawy, aby 30 stycznia 2012r. ostatecznie zagościć w oryginalnym architektonicznie budynku w formie zamku.

Do dziewięciu oddziałów, w tym trzech integracyjnych, uczęszcza 210 dzieci w wieku 3-5 lat. Przedszkolaki mają do dyspozycji 9 nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych, salę integracji-sensorycznej, pracownię plastyczno-medialną, gabinety specjalistyczne (logopeda, psycholog) oraz salę wielofunkcyjną ze sceną i profesjonalnym oświetleniem.

1 września 2015 roku zostały utworzone 4 nowe oddziały dla dzieci w wieku 3-5 lat. Do nowego budynku przy ulicy Mickiewicza 51 w Ożarowie Mazowieckim zostało przyjętych 100 dzieci. Dostępne są tutaj jasne i przestronne sale, gabinet psychologa i logopedy, wielofunkcyjna sala wraz ze sceną teatralną.

Dziećmi opiekuje się wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kwalifikacje i kompetencje. Nauczyciele wdrażają bogatą ofertę edukacyjną, wykorzystując różnorodne formy i metody aktywizujące działania dzieci.

Wszystkie przedszkolaki mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, także na zajęciach dodatkowych, takich jak język angielski oraz korekcji postawy ciała na gimnastyce korekcyjnej.

Wychowankowie przedszkola zachęcani przez nauczycieli chętnie biorą udział w różnorodnych konkursach, przeglądach organizowanych w przedszkolu i poza nim, odnosząc nie małe sukcesy.

Często goszczą w przedszkolu ciekawi goście reprezentujący interesujące zawody oraz umiejętności. Co najmniej raz w miesiącu na przedszkolnej scenie prezentowane są przedstawienia teatralne lub koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalistów. Od niedawna jest ona ulubionym miejscem Teatru Rodziców.

Swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne prezentują także dzieci z okazji uroczystości przedszkolnych.

Zielone otoczenie budynku nie tylko je zdobi, ale również kształtuje poczucie estetyki i poszanowania przyrody u naszych wychowanków. Największą atrakcją jest wspaniale zagospodarowany plac zabaw, umożliwiający dzieciom kreatywna zabawę na świeżym powietrzu.

Do przedszkola dzieci uczęszczają bardzo chętnie czując, że są rozumiane i kochane przez wszystkich pracowników.