Aktualności

Szanowni Rodzice,

Po wypełnieniu elektronicznego wniosku rekrutacyjnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej musi nastąpić weryfikacja wniosku przez drugiego opiekuna.

Po weryfikacji, wniosek wraz z załącznikami musi zostać wydrukowany, podpisany przez obojga rodziców i złożony do placówki pierwszego wyboru!

Szczegóły dotyczące e-rekrutacji znajdą Państwo na plakacie: E-rekrutacja_Plakat_A4

 

 

Read more...

Bardzo ważne!!!

Informacja dla Rodziców dzieci z grup:

I, II, III, IV, V, VIII – ul. Ożarowska 34 oraz I i II – ul. Mickiewicza 51

Rodzice zobowiązani są do złożenia

„Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

swojego dziecka w formie elektronicznej, na stronie www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl,

a następnie wydrukowanie jej i dostarczenie do przedszkola w godzinach: 7.30-15.30.

Termin złożenia deklaracji – od 1 marca do 9 marca b.r.

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE RÓWNOZNACZNE JEST Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Read more...