Specjaliści

Kilka uwag o rozwoju mowy dziecka:
http://www.logopediapraktyczna.pl/wyreczanie-dziecka-ograniczanie-jego-samodzielnosci-a-rozwoj-mowy/

Ćwiczenia warg, języka, wideo-wskazówki:
https://vimeo.com/238970889

Ćwiczenia podniebienia miękkiego:
https://vimeo.com/238969902

Słów kilka o utrwalaniu efektów terapii w domu:
http://www.logopediapraktyczna.pl/jak-motywowac-dzieci-do-utrwalania-prawidlowej-wymowy-w-domu-omowienie/