Grupa 3 Mickiewicza

BARDZO WAŻNE!!!

Informacja dla Rodziców dzieci z grup

I, II, III, IV, V,VI – ul. Ożarowska 34

i z grup I , II  , III – ul. Mickiewicza 51

Rodzice zobowiązani są do złożenia

„Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

swojego dziecka w formie elektronicznej na stronie

www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl,

a następnie wydrukowanie jej i dostarczenie do przedszkola.

Termin złożenia deklaracji – od 1 marca do 8 marca br.

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE

RÓWNOZNACZNE JEST Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Read more...

DZIEŃ BABCI I DZIADKA – ul. MICKIEWICZA

Babcie i Dziadków zapraszamy 18 stycznia


Grupa I – 9.30

Grupa II – 10.00

Grupa III – 10.30

Grupa IV – 11.00

Read more...