Grupa 1 Mickiewicza

BARDZO WAŻNE!!!

Informacja dla Rodziców dzieci z grup

I, II, III, IV, V,VI – ul. Ożarowska 34

i z grup I , II  , III – ul. Mickiewicza 51

Rodzice zobowiązani są do złożenia

„Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

swojego dziecka w formie elektronicznej na stronie

www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl,

a następnie wydrukowanie jej i dostarczenie do przedszkola.

Termin złożenia deklaracji – od 1 marca do 8 marca br.

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE

RÓWNOZNACZNE JEST Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Read more...

Bzyk! Bzyk!

25 lutego – 1 marca 2019

TEMAT: Splish Splash / Bzyk! Bzyk!

Poniedziałek: FILM – dzieci oglądają film i tak jak Splish Splash przykładają rękę do ucha nasłuchując bzyczenia pszczół. Po obejrzeniu filmu naśladują pszczoły udając latanie i bzycząc jak pszczoły. Oglądają film powtórnie i próbują śpiewać piosenkę, szczególnie słowa Buzz! Buzz! Bee!

Wtorek: PIOSENKA – dzieci słuchając piosenki krążą po sali i bzyczą jak pszczoły. Gdy muzyka cichnie szybko biegną do najbliższego kwiatka ułożonego na podłodze.

Środa: ZADANIE – karta pracy na str. 22 – dzieci otaczają kółkiem wszystkie pszczoły na obrazku. Starają się bzyczeć „po angielsku” buzz buzz!

Czwartek: ZABAWA – dzieci siadają w kręgu, na środku są karty położone obrazkami do dołu. Dzieci udają pszczoły: trzepocą skrzydełkami i bzyczą, jedno dziecko na ochotnika podlatuje do obrazka i odwraca je, jeśli to jest karta z kwiatem, pokazuje ją wszystkim dzieciom, które w odpowiedzi radośnie bzyczą. 

Piątek: POWTÓRZENIE

Read more...

Urodziny Halinki

Read more...