Kadra i pracownicy ul. Mickiewicza

KADRA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA PRZY UL. MICKIEWICZA

WICEDYREKTOR

lic. Jolanta Szychowska

NAUCZYCIELE

Grupa I:

mgr Agata Kwiatkowska – nauczyciel
lic. Marta Białowąs – nauczyciel
mgr Agnieszka Potrzebowska – nauczyciel
Alicja Górska – pomoc nauczyciela
Agnieszka Laska – woźna oddziałowa

Grupa II

mgr Magdalena Lipińska – nauczyciel
lic. Karolina Orzechowska – nauczyciel
lic. Marta Białowąs – nauczyciel
Teresa Bartosińska – woźna oddziałowa

Grupa III

mgr Monika Rzeczycka – nauczyciel
mgr Agnieszka Potrzebowska – nauczyciel
Lucyna Wojdyga – woźna oddziałowa

Grupa IV

mgr Anna Pilaszek – nauczyciel
lic. Jolanta Szychowska – nauczyciel
lic. Karolina Orzechowska – nauczyciel
Elżbieta Góraj – woźna oddziałowa

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Ewa Gałan

SPECJALIŚCI

lic. Aleksandra Smolińska – logopeda
mgr Beata Kaczyńska – psycholog

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Justyna Szot – kierownik gospodarczy

PRACOWNICY KUCHNI

Maria Niewęgłowska – kucharka
Małgorzata Daniel – pomoc kucharki

POZOSTALI PRACOWNICY

Monika Bieniawska – szatniarka
Piotr Kozłowski – konserwator
Przemysław Szpak – dozorca nocny
Wojciech Łempicki – dozorca nocny