Wycieczka autokarowa do Sceny Ołtarzew na film „Niko ratuje brata”