Chcemy pomóc psom i kotom ze schroniska w Józefowie