Przegląd Pieśni Patriotycznych oraz recytacja wierszy patriotycznych. Dzieci z Rodzicami