„Świat Andersena” – przedstawienie teatralne na Scenie Ołtarzew