Zajęcia w obecności dyrektora pani Bożeny N. „Skąd nasz ród?- zapoznanie z Legendą o białym orle i początkach państwa polskiego”