Zajęcia w obecności zastępcy dyrektora pani Jolanty Sz. „Biały i czerwony- ojczyste kolory”