Wewnątrzprzedszkolny Przegląd Piosenek Patriotycznych – „Płynie Wisła, płynie…”