Warsztaty LEGO Moja Niepodległa połączone z prezentacją multimedialną