Widowisko multimedialne w Błoniu „Dr Dolittle i jego zwierzątka”. Udział w konkursie z wiedzy o kontynencie afrykańskim.