Teatr Norwal „O Lechu, Czechu i Rusie” – Przedstawienie teatralne