DWUJĘZYCZNE DZIECI / BILINGUAL FUTURE

DWUJĘZYCZNE DZIECI / BILINGUAL FUTURE

We wrześniu wszystkie 3-latki w naszym przedszkolu zostały objęte programem Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci / Bilingual Future”. Program jest opracowany przez Claire Selby, lingwistkę i autorkę programów umożliwiających opanowanie języka angielskiego na poziomie dwujęzyczności.

Przedszkole zostało wyposażone przez Pana Burmistrza w niezbędne pomoce dydaktyczne (karty obrazkowe, plakaty klasowe, naklejki motywacyjne). Oprócz tego nauczyciele i dzieci mają dostęp do materiałów multimedialnych.

Język angielski towarzyszy odtąd naszym dzieciom na co dzień w każdej sytuacji w przedszkolu.

Zachęcamy Rodziców do zaangażowania się w proces edukacyjny dzieci kontynuując pewne działania w domu. Niech to stanie się dla wszystkich dobrą zabawą.

Certyfikat Dwujezyczne Dzieci nr 96.2018 Przedszkole Publiczne nr 1