„Małymi krokami w stronę jesieni” – koncert muzyczny w wykonaniu Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego.