Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu – ul. Mickiewicza – KWIECIEŃ 2018