Uczymy się:

Uczymy się:

„Burak i cebulka”

Cebulka, cebulka, 
Okrągła jak kulka, 
Buraczka złapała, 
Zatańcować chciała. 
Buraczek, buraczek 
Miał czerwony fraczek, 
Z cebulką tańcował, 
Nóżek nie żałował.