ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW – ul. Ożarowska