ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA RODZICÓW – ul. Mickiewicza