Płatności za pobyt/żywienie dziecka MICKIEWICZA 51