ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU – ul. OŻAROWSKA – wrzesień