Archive

Bzyk! Bzyk!

25 lutego – 1 marca 2019

TEMAT: Splish Splash / Bzyk! Bzyk!

Poniedziałek: FILM – dzieci oglądają film i tak jak Splish Splash przykładają rękę do ucha nasłuchując bzyczenia pszczół. Po obejrzeniu filmu naśladują pszczoły udając latanie i bzycząc jak pszczoły. Oglądają film powtórnie i próbują śpiewać piosenkę, szczególnie słowa Buzz! Buzz! Bee!

Wtorek: PIOSENKA – dzieci słuchając piosenki krążą po sali i bzyczą jak pszczoły. Gdy muzyka cichnie szybko biegną do najbliższego kwiatka ułożonego na podłodze.

Środa: ZADANIE – karta pracy na str. 22 – dzieci otaczają kółkiem wszystkie pszczoły na obrazku. Starają się bzyczeć „po angielsku” buzz buzz!

Czwartek: ZABAWA – dzieci siadają w kręgu, na środku są karty położone obrazkami do dołu. Dzieci udają pszczoły: trzepocą skrzydełkami i bzyczą, jedno dziecko na ochotnika podlatuje do obrazka i odwraca je, jeśli to jest karta z kwiatem, pokazuje ją wszystkim dzieciom, które w odpowiedzi radośnie bzyczą. 

Piątek: POWTÓRZENIE

Read more...