Archive

Ważne dla rodziców dzieci nieprzyjętych do żadnego przedszkola publicznego

Nabór do Niepublicznego Przedszkola „Szczęśliwa Gwiazdeczka” w ramach realizacji zadania publicznego

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o nazwie

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach od roku szkolnego 2017/2018 na zasadach takich jakich w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki”

Wybrano Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Gwiazdeczka” do realizacji ww. zadania.

Dzieci, które do tej pory nie zostały przyjęte do żadnego przedszkola publicznego, będą miały możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Szczęśliwa Gwiazdeczka”. W takim przypadku odpłatność za wychowanie przedszkolne będzie identyczna jak w przedszkolach publicznych (5 godz. bezpłatnie, 1 zł za każdą dodatkową godzinę).

Prosimy rodziców o składanie wypełnionych poniższych dokumentów do przedszkola „Szczęśliwa Gwiazdeczka” przy ul. Hallera 10/8b w Ożarowie Mazowieckim w terminie od 22 czerwca do 30 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach zadania publicznego

Oświadczenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Read more...