Posts found under: Grupa 5

Informacja o płatnościach w sierpniu – ul. Ożarowska

Płatności za pobyt/ żywienie dziecka zgłoszonego na dyżur wakacyjny w przedszkolu – ul. Ożarowska

Informujemy, że dnia 06.08.2018 w godz. od 7.00 do 17.00 w pokoju nr 11 będzie udzielana informacja o opłatach za pobyt/ żywienie dziecka w przedszkolu w SIERPNIU.

Zgodnie z podaną wcześniej informacją wysokość opłat wyliczona będzie w oparciu o deklarowany przez Państwa czas pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym.

 

 

 

Read more...

Bardzo ważne!!!

Informacja dla Rodziców dzieci z grup:

I, II, III, IV, V, VIII – ul. Ożarowska 34 oraz I i II – ul. Mickiewicza 51

Rodzice zobowiązani są do złożenia

„Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

swojego dziecka w formie elektronicznej, na stronie www.rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl,

a następnie wydrukowanie jej i dostarczenie do przedszkola w godzinach: 7.30-15.30.

Termin złożenia deklaracji – od 1 marca do 9 marca b.r.

NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE RÓWNOZNACZNE JEST Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Read more...